Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia


YB. Datuk Richard Riot Anak Jaem (Chairman)
Mohd Jeffrey Joakim (CEO)

Address:
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, Aras 5, Blok D3, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62530 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8888 5192
Fax : 03-8889 2368
Website: http://jtksm.mohr.gov.my/index.php
Ministry / State: Kementerian Sumber Manusia
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Untuk Membolehkan Kanak-Kanak dan Orang Muda Mengambil Bahagian Dalam Hiburan Awam BPR
2 Lesen Agensi Pekerjaan Swasta BPR
3 Permit Wanita Berumur Kurang 18 Tahun Bekerja di Kelab Abolish
4 Permit kelulusan Skim Bayaran Insentif Abolish
5 Perakuan Kelayakan Menggunakan Pusat Asuhan Kanak-Kanak (PAKK) BPR
6 Permit Mengumpul Cuti Rehat Mingguan Abolish
7 Permit Kelongagaran Waktu Kerja Biasa BPR
8 Permit Bekerja Melebihi Sekatan Waktu Lebih Masa Abolish
9 Permit Potongan Gaji Abolish
10 Permit Pendahaluan Gaji Abolish
11 Permit Membayar Gaji Lewat Abolish
12 Permit Kebenaran Menggunakan Sumber Bekalan Air Persendirian Seksyen 6 (1) (a) Akta Standard-standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 BPR
13 Permit Sekatan Wanita Kerja Malam Abolish
14 Permit Kebenaran Waktu Kerja Syif BPR
15 Permit Simpan Daftar Pekerja Abolish
16 Kelulusan Pelan Bangunan dan Membina Bangunan Baru Di Bawah Akta Standard-Standard Minimum Perumahan dan Kemudahan Pekerja 1990 BPR
17 Perakuan Kelayakan Menduduki Rumah Pekerja (CF) di bawah Akta Standard-Standard Minimum Perumahan Kemudahan Pekerja 1990 BPR
18 Perakuan Kelayakan Menggunakan Dewan Komuniti di bawah Akta Standard-Standard Minimum  Perumahan Kemudahan  Pekerja 1990 BPR
19 Perakuan Kelayakan Menduduki Rumah Pekerja Sementara (CF) di bawah Akta Standard-Standard Minimum  Perumahan Kemudahan  Pekerja 1990 - Bujang BPR
20 Kelulusan Mengubahsuai Bangunan BPR