Labuan Financial Authority Services


Tan Sri Dato' Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz (Chairman)
Encik Ahmad Hizzad Baharuddin (Director General)

Address:
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan(Labuan FSA), Tingkat 17, Menara Pejabat Utama, Kompleks Ujana Kewangan,
87000 Labuan,
Sabah

Phone : 087-591200
Fax : 087-453442
Website: http://www.lfsa.gov.my/ms/home
Ministry / State: Kementerian Kewangan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Pengurus Dana Labuan BPR
2 Pentadbir Dana Labuan BPR
3 Pemegang Lesen Sekuriti Labuan BPR
4 Syarikat Amanah Labuan BPR
5 Syarikat Amanah Diurus Labuan BPR
6 Pengurusan Syarikat BPR
7 Bank Labuan BPR
8 Bank Pelaburan Labuan BPR
9 Perniagaan Kredit Bangunan BPR
10 Perniagaan Tanda Kredit Labuan BPR
11 Perniagaan Pembiayaan Pembangunan Labuan BPR
12 Perniagaan Pemajakan BPR
13 Perniagaan Pemfaktoran Labuan BPR
14 Perniagaan Broker Wang Labuan BPR
15 Penanggung Insurans (Hayat / Am / Syarikat Terlindung) BPR
16 Penanggung Insurans Semula (Hayat / Am / Syarikat Terlindung) BPR
17 Pengurus Pengunderaitan Takaful Labuan BPR
18 Broker Insurans Labuan BPR
19 Pengurus Insurans Labuan BPR
20 Pengurus Pengunderaitan Insurans Labuan BPR
21 Pengurus Dana Islam Labuan BPR
22 Pentadbir Dana Islam Labuan BPR
23 Pemegang Lesen Sekuriti Islam Labuan BPR
24 Bank Islam Labuan BPR
25 Bank Pelaburan Islam Labuan BPR
26 Perniagaan Kredit Pembinaan Islam BPR
27 Perniagaan Tanda Kredit Islam BPR
28 Perniagaan Kewangan Pembangunan Islam BPR
29 Perniagaan Pemajakan Islam BPR
30 Perniagaan Pemfaktoran Islam BPR
31 Perniagaan Broker Wang Islam BPR
32 Pengendali Takaful Labuan (Keluarga/Am/Sykt. Sel Terlindung) BPR
33 Pengendali Takaful Semula Labuan (Keluarga/Am/Sykt. Sel Terlindung) BPR
34 Takaful Kaptif Labuan BPR
35 Broker Takaful Labuan BPR
36 Pengurus Takaful Labuan BPR
37 Syarikat Kaptif Labuan BPR
38 Syarikat Labuan BPR
39 Syarikat Labuan Asing BPR
40 Syarikat Sel Terlindung BPR
41 Amanah Labuan BPR
42 Amanah Khas Labuan BPR
43 Yayasan Labuan BPR
44 Perkongsian Terhad Labuan BPR
45 Perkongsian Liabiliti Terhad BPR
46 Dana Awam BPR
47 Syarikat Amanah Persendirian Labuan BPR
48 Dana Awam Islam Labuan BPR
49 Syarikat Perdagangan Komoditi Antarabangsa Labuan (LITC) dibawah Program Insentif Perdagangan Global BPR