Kastam Diraja Malaysia


Dato' Sri Khazali Bin Hj. Ahmad (Director General)
Dato' Abdul Rahman Bin Othman (Deputy Director General (Management)

Address:
Ibu Pejabat, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Kompleks Kementerian Kewangan, No.3, Persiaran Perdana Presint 2,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8882 2100 / 2300 / 2500
Fax : 03-8882 3893
Website: http://www.customs.gov.my/
Ministry / State: Kementerian Kewangan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Surat Kebenaran Jeti Persendirian BPR
2 Surat Kebenaran Agen Penghantaran BPR
3 Lesen Kedai Bebas Cukai BPR
4 Surat Kebenaran Agen Perkapalan BPR
5 Lesen Cukai Jualan BPR
6 Lesen Cukai Perkhidmatan BPR
7 Permit Pergerakan dibawah Perintah Kastam BPR
8 Lesen Gudang Berlesen Persendirian BPR
9 Lesen Gudang Berlesen PEKEMA BPR
10 Lesen Gudang Berlesen Awam BPR
11 Lesen Depoh Pelepasan Dalaman BPR
12 Lesen Eksais BPR
13 Lesen Gudang Mengilang BPR
14 Lesen Import Tembakau/Liquor/Spirit (Selain Rokok) BPR
15 Lesen Import Tembakau/Liquor/Spirit (Rokok) BPR
16 Sijil Pendaftaran WPA Levi Keuntungan Luar Biasa BPR
17 Lesen Perlepasan Pelabuhan BPR
18 Lesen Kedai Todi BPR
19 Lesen Menyadap Todi BPR
20 Sijil Pengecualian daripada Pelesenan Dari Cukai Jualan BPR
21 Kelulusan Agen Cukai BPR
22 Pendaftran dan Kuasa untuk menjalankan amalan sebagai penilai BPR
23 Pendaftaran dan Kuasa Untuk Amalan Ejen Hartanah BPR
24 Pendaftaran Dan Kuasa untuk Menjalankan Amalan Penilai, Pentaksiran dan Perejenan Hartanah Sebagai Firma BPR
25 Pendaftaran Dan Kuasa untuk Menjalankan Amalan Pentaksiran BPR
26 Kelulusan Juruaudit BPR
27 Surat Kelulusan Sebagai Pembawa BPR
28 Kelulusan Penyelesai Syarikat BPR
29 Lesen Import Tembakau Liquor Spirit (Selain Rokok - Minuman Keras) BPR
30 Lesen Pembawa (Peti Berkunci) BPR