Lembaga Jururawat Malaysia


YBhg. Datuk Dr Noor Hisham Bin Abdullah (Chairman)
Dato' Hjh Fathilah Hj Abd. Wahab (CEO)

Address:
Lembaga Jururawat Malaysia, Aras 3, Blok E1, Kompleks E, Presint 1, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8883 1357
Fax : 03-8883 1329
Website: http://nursing.moh.gov.my/
Ministry / State: Kementerian Kesihatan




No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Sijil Perakuan Pengalaman Jururawat Tahunan (Jururawat Berdaftar/ Jururawat Masyarakat/ Penolong Jur BPR
2 Sijil Pengamalan Sementara (TPC) BPR
3 Pendaftaran Jururawat BPR
4 Pernyataan Pelakuan Baik BPR