Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan


Y.Bhg. Datuk Dr. Noor Hisham Bin Abdullah (Chairman)
Datuk Chin Goo Chai (CEO)

Address:
Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, Aras 3-7, Blok E3, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8892 4872
Fax : 03-8892 4873
Website: http://engineering.moh.gov.my
Ministry / State: Kementerian Kesihatan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Kelas A (Bahan Radioaktif), Kelas C (Radas Penyinaran) dan Kelas A&C BPR
2 Lesen Kelas H (Juru Perunding Fizik Perubatan) dibawah Akta Perlesenan Tenaga Atom BPR