Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan


Y.Bhg. Datuk Dr. Noor Hisham Bin Abdullah (Chairman)
Puan. Noraini bt. Dato' Mohd Othman (CEO)

Address:
Kementerian Kesihatan Malaysia Aras 3, Blok E7, Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8883 3558
Fax : 03-8889 3815 / 3341
Website: http://fsq.moh.gov.my/v4/
Ministry / State: Kementerian Kesihatan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Perlesenan Air Mineral Semulajadi dan Air Minuman Berbungkus BPR
2 Perlesenan ais bagi maksud perdagangan dan perniagaan BPR
3 Sijil Kesihatan Berdasarkan Jenis Makanan• Sijil Kesihatan Makanan Am• Sijil Kesihatan Udang Sejuk BPR
4 Sijil Penjualan Bebas BPR
5 Sijil Non-Genetically Modified Food (Non-GMF) BPR
6 Sijil Akuan Kandungan Melamine BPR
7 Sijil Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) BPR
8 Sijil Kesihatan bagi pengeksportan Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah BPR
9 Pengiktirafan Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) BPR
10 Lesen Bahan Pemanis Tanpa Zat Abolish
11 Kelulusan Pengimportan Bahan Perisa Abolish
12 Pengiktirafan Tenaga Pengajar Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) BPR
13 Kelulusan Penyenaraian Premis Eksport Untuk Pengeksportan Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah (EU) BPR
14 Kelulusan Penyenaraian Pengeluar Ais Yang Digunakan Sepanjang Rantaian Pengeluaran Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah (EU) BPR
15 Kelulusan Penyenaraian Premis Bahan Mentah Separa Proses Yang Membekalkan Bahan Mentah Ke Premis Eksport BPR
16 Kelulusan Kenderaan Pengangkutan Yang Digunakan Sepanjang Rantaian Pengeluaran Hasilan Ikan ke Kesatuan Eropah (EU) BPR
17 Kelulusan Punca Bahan Mentah Yang Diimport Yang Membekalkan Bahan Mentah Ke Premis Eksport BPR
18 Kelulusan Pendaftaran Syarikat Melalui Sistem FoSIM Import (Online) Untuk Agen dan Importer BPR
19 Kelulusan Pengiktirafan Pengeksport Minimally Processed Foods Untuk Eksport ke Singapura BPR
20 Perakuan Pendaftaran Premis Makanan BPR
21 Sijil Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI) BPR
22 Kelulusan Punca Air Mineral Semulajadi dan Air Minuman Berbungkus BPR
23 Pensijilan GMP 1 Malaysia BPR