Seksyen Penguatkuasaan Farmasi


Dato' Eisah binti A. Rahman (Senior Director)
Encik. Mohd. Hatta b. Ahmad (Director)

Address:
Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia, Lot 36, Jalan Universiti,
46350 Petaling Jaya,
Selangor

Phone : 03-7841 3200
Fax : 03-7968 2222
Website: http://www.pharmacy.gov.my/v2/ms/entri/bahagian-penguatkuasaan-farmasi.html
Ministry / State: Kementerian Kesihatan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Racun Jenis A BPR
2 Permit Membeli dan Mengguna bahan Psikotropik (Industri) BPR
3 Kebenaran Import Dadah Berbahaya BPR
4 Kebenaran Pengeksportan Prekusor/ Bahan Kimia Terkawal (Acetic Anhydride, Ephidrine, Pot.Permanganat BPR
5 Kebenaran Import Bahan Kimia Terkawal BPR
6 Lesen Racun Jenis B BPR
7 Lesen Racun Jenis E BPR
8 Permit Psikotropik BPR
9 Kebenaran Eksport Dadah Berbahaya BPR