Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta


YBhg. Datuk Dr Jeyaindran Tan Sri Sinnadurai (Deputy Director General's (Medical) Office)
Dr. Ahmad Razid bin Salleh (Director)

Address:
Bahagian Amalan Perubatan, Aras 3, Blok E1, Kompleks E, Kementerian Kesihatan Malaysia, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8883 1307
Fax : 03-8881 0902
Website: http://medicalprac.moh.gov.my/v2/modules/mastop_publish/?tac=Cawangan_Kawalan_Amalan_Perubatan_Swast
Ministry / State: Kementerian Kesihatan
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Perakuan Pendaftaran untuk Menubuhkan/Menyenggarakan/Mengendalikan/Menyediakan Klinik Perubatan Swasta BPR
2 Perakuan Pendaftaran untuk Menubuhkan/Menyenggarakan/ Mengendalikan/Menyediakan Klinik Pergigian Swasta BPR
3 Kelulusan bagi Pemindahan Hakmilik/ Penyerahhakan Perakuan Pendaftaran BPR
4 Kelulusan Bagi Pemindahan Hakmilik/ Penyerahhakan Kelulusan/Lesen Kemudahan/ Perkhidmatan Jagaan Kes BPR
5 Kelulusan bagi Pindaan Perakuan Pendaftaran bagi Klinik Perubatan Swasta dan Klinik Pergigian Swasta BPR
6 Kelulusan Pindaan Perakuan Kelulusan atau Lesen bagi Kemudahan/ Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta BPR
7 Perakuan Kelulusan untuk Menubuh/Menyenggara Kemudahan/Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta lain BPR
8 Lesen Untuk Mengendalikan/Menyediakan Kemudahan/Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta lain BPR
9 Kelulusan bagi Melupuskan Perakuan Pendaftaran BPR
10 Kelulusan Bagi Melupuskan Perakuan Kelulusan/ Lesen Kemudahan/ Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta BPR
11 Kelulusan Bagi Peluasan/Pengubahan kpd Kemudahan/Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta lain (Berlesen BPR