Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian


YB. Datuk Seri G. Palanivel (Chairman)
Y. Bhg. Dato' Sri Haji Azemi Kassim (CEO)

Address:
Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian (Persekutuan), Seksyen Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), Aras 4, Podium 1, Wisma Sumber Asli, No. 25, Persiaran Perdana, P,
62574 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8871 2917 / 03-8886 1111
Fax : 03-8881 0796 / 03-8890 1237
Website: http://www.jkptg.gov.my/
Ministry / State: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Bagi Aktiviti Di Kawasan Pelantar Benua Di Bawah Akta Pelantar Benua BPR
2 Permit Untuk mengeluar,memindah dan mengangkut bahan batuan Remain