Bahagian Maritim


Y. Bhg. Datuk Seri Long See Wool (Secretary General)
Y. Bhg. Dato' Abdullah Yusoff Bin Basiron (Under Secretary (Maritime)

Address:
Bahagian Maritim, Aras 6, Blok D5, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62616 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8886 6037
Fax : 03-8889 1618
Website: http://www.mot.gov.my/my/Division/Pages/Maritime.aspx
Ministry / State: Kementerian Pengangkutan Malaysia
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Perkapalan Dalam Negeri (LPDN) BPR