Pejabat Daerah dan Tanah Kedah


()
()

Address:
,
,
Kedah

Phone :
Fax :
Website:
Ministry / State: Kedah
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Pendudukan Sementara
2 LPS Bercantum Permit di bawah Seksyen 69 KTN
3 Permit Batuan
4 Permit Memungut Hasil Tanaman (Tapping Right)
5 Permit Khas (Tanah Pertanian diguna untuk bukan pertanian)
6 Permit Ruang Udara 75 KTN
7 Pendaftaran Urusniaga - Mukim
8 Pendaftaran Bukan Urusniaga - negeri
9 Pendaftaran Hakmilik Baru - Mukim
10 Lesen Penulis Raya / Petisyen