Pejabat Pengarah Tanah dan Galian


Tuan Haji Mohamad Nor Bin Ibrahim (Director)
()

Address:
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Tingkat 7 & 11, Wisma Darul Iman ,
20576 Kuala Terengganu ,
Terengganu

Phone : 09-623 1957
Fax : 09-622 9887
Website: http://ptgweb.terengganu.gov.my/
Ministry / State: Terengganu
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details