Suruhanjaya Tenaga


Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali (Chairman)
Datuk Ir. Ahmad Fauzi Bin Hasan (Chief Executive Officer)

Address:
Suruhanjaya Tenaga, No. 12, Jalan Tun Hussein, Presint 2,
62100 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8870 8500
Fax : 03-8888 8637
Website: http://www.st.gov.my
Ministry / State: Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Awam Elektrik BPR
2 Lesen Persendirian Elektrik BPR
3 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Elektrik BPR
4 Perakuan Pendaftaran Orang Kempeten Elektrik BPR
5 Lesen Persendirian Gas BPR
6 Lesen Utiliti Gas BPR
7 Perakuan Pendaftaran Kontraktor Gas BPR
8 Perakuan Pendaftaran Orang Kempeten Gas BPR
9 Pendaftaran Pepasangan Elektrik BPR
10 Kelulusan Untuk Mengilang Papan Suis BPR
11 Kelulusan Untuk Mengilang, Mempamer, Mengiklan Dan Menjual Barangan Elektrik BPR
12 Perakuan Kelulusan Untuk Peralatan Gas BPR
13 Kelulusan Mengilang, Memasang Atau Mengimport Peralatan Gas BPR
14 Kelulusan untuk Memasang Pepasangan Gas BPR
15 Kelulusan untuk Mengendali (ATO) BPR