Majlis Daerah Kerian


En. Abd. Khair bin Hj. Ahamad (Yang DiPertua)
Mohamad Razif Bin Ramli (Setiausaha)

Address:
Majlis Daerah Kerian, No.1 Wisma MDK, Jalan Padang,
34200 Parit Buntar,
Perak

Phone : 05-7161228
Fax : 05-7169268
Website: http://mdkerian.gov.my
Ministry / State: Perak
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen tred/ premis perniagaan/ industri BPR
2 Lesen iklan papantanda/ billboard BPR
3 Lesen penjaja- statik / beredar/ pasar malam/pasar pagi/ pasar hari BPR
4 Permit sementara -khemah/ perayaan/ pertunjukan wayang pentas/ kaki lima/ Ramadhan/ Ekspo/ buah-buahan bermusim BPR
5 Permit kain rentang/ banting/ sepanduk BPR
6 Kelulusan Serentak Pecah Sempadan & Ubah Syarat dan Kebenaran Merancang Remain
7 Kelulusan Serentak Penyerahan Balik & Pemberimilikan Semula dan Kebenaran Merancang Remain
8 Kebenaran Merancang, Pelan Kejuruteraan dan Pelan Bangunan Remain
9 Kebenaran Merancang dan Pelan Kejuruteraan Remain
10 Kebenaran Merancang dan Pelan Bangunan Remain
11 Pelan Bangunan dan Pelan Kejuruteraan Remain
12 Permohonan Kebenaran Merancang Remain
13 Permohonan Pelan Landskap Remain
14 Permohonan Nama Jalan Remain
15 Permohonan Nama Taman/Pembangunan Remain
16 Permohonan Pelan Kerja Tanah Remain
17 Permohonan Pelan Jalan dan Perparitan Remain
18 Permohonan Pelan Lampu Jalan Remain
19 Permohonan Pelan Kerja Tanah dan Pelan Jalan & Peparitan Remain
20 Permohonan Pelan Bangunan Remain
21 Permohonan Permit Untuk Pembinaan Kecil atau Perubahan dan Tambahan Kecil selaras UUK 18, UKBS 1984 Remain
22 Permohonan Permit Sementara untuk Bangunan/Struktur Sementara selaras UUK 19, UKBS 1984 Remain