Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan


YB. Dato' Hamzah Zainudin (Minister)
YBhg. Dato' Sri Alias Bin Haji Ahmad (KSU)

Address:
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
62623 Putrajaya,

Phone : 03-8882 5500
Fax : 03-8882 5762
Website: http://www.kpdnkk.gov.my/


No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details
1 Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Federal  
2 Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO Federal  
3 Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM Federal  
4 Perbadanan Nasional Berhad PNS Federal  
5 Maktab Koperasi Malaysia MKM Federal  
6 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad BKRB Federal  
7 Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM Federal  
8 Bahagian Pembangunan Francais Federal  


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Mengilang Bagi Barang Kawalan Berjadual Di Bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 (CSA) BPR
2 Lesen Borong Bagi Barang Kawalan Berjadual Di Bawah Akta Kawalan Bekalan 1961(CSA) BPR
3 Lesen Runcit Bagi Barang Kawalan Berjadual Di Bawah Akta Kawalan Bekalan 1961(CSA) BPR
4 Lesen Jualan Langsung Di Bawah Akta Jualan Langsung 1993 BPR
5 Kelulusan Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA 1) BPR
6 Kelulusan Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA 2) BPR
7 Kelulusan Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA 3) BPR
8 Kelulusan Di Bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA 4) BPR
9 Kebenaran Menjalankan Perdagangan Pengedaran Bagi Syarikat Dengan Majoriti Ekuiti Asing Untuk Format Specialy Store dan Various Other Distribution Formats Di Bawah Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (WRT – Non Hypermarket) BPR
10 Lesen Membuat / Membaiki / Menjual Alat-Alat Timbang & Sukat Di Bawah Akta Timbang & Sukat 1972 BPR
11 Kebenaran Pemberi Franchais Asing/Pemegang Francais kepada Francais Asing/Pendaftaran Broker Francais Di Bawah Seksyen 54, Akta Franchais 1998 BPR
12 Kebenaran Aktiviti di bawah Seksyen 21 (1) dan Seksyen 22 Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 BPR
13 Permit Barang Kawalan Berjadual di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 BPR
14 Label Cakera Optik di bawah Perintah Perihal Dagangan (Label Cakera Optik) 2010, Akta Perihal Dagangan 2011 Remain
15 Lesen Cakera Optik di bawah Akta Cakera Optik 2000 BPR
16 Kelulusan Tukar Syarat Tanah bagi Pembinaan Stesen MInyak (PDA 6) Abolish
17 Kebenaran Menjalankan Perdagangan Pengedaran Bagi Syarikat Dengan Majoriti Ekuiti Asing Untuk Format Hypermarket Di Bawah Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (WRT) BPR
18 Surat Kuasa Barang Kawalan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 BPR