Kementerian Kesihatan


YB. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam (Minister)
Y.Bhg. Datuk Farida Binti Mohd Ali (KSU)

Address:
Kementerian Kesihatan Malaysia, Blok E1, E6, E7 & E10 Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8000 8000
Fax : 03-8888 6187
Website: http://moh.gov.my/


No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details
1 Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta CKAPS Federal  
2 Majlis Perubatan Malaysia MPM Federal  
3 Lembaga Pembantu Perubatan LPP Federal  
4 Majlis Optik Malaysia MOM Federal  
5 Seksyen Penguatkuasaan Farmasi BPF Federal  
6 Lembaga Farmasi Malaysia LFM Federal  
7 Lembaga Iklan Ubat LIU Federal  
8 Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan BPFK Federal  
9 Bahagian Keselamatan Dan Kualiti Makanan BKKM Federal  
10 Bahagian Kawalan Penyakit BKP Federal  
11 Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Federal  
12 Lembaga Jururawat Malaysia LJM Federal  
13 Majlis Pergigian Malaysia MPM Federal  
14 Pendaftar Pakar Nasional NSR Federal  
15 Bahagian Kesihatan Pergigian OHD Federal  
16 Bahagian Perkhidmatan Farmasi PSD Federal  
17 Bahagian Perubatan Tradisional dan Komplementari TCM Federal  
18 Bahagian Sains Kesihatan Bersekutu BSKB Federal  
19 Bahagian Kejururawatan Federal  
20 Pihak Berkuasa Peranti Perubatan PBPP Federal  


No Name Dept / Agency Status Details
1 Amendment of COR Remain
2 COR Disposal Remain
3 Duplication of COR Remain
4 Psychiatric Hospital Remain
5 Psychiatric Nursing Remain
6 Atomic Energy - Class A & C Remain
7 Atomic Energy - Class A Remain
8 Atomic Energy - Class C Remain
9 Atomic Energy - Class H Remain
10 Blood Bank Remain
11 Community Mental Remain
12 Control Chemical C Remain
13 Dangerous Drug Remain
14 Drinking Water Remain
15 Fumigation Operator Remain
16 Haemodialysis Centre Remain
17 Health Care Facilities Remain
18 Hospice Remain
19 Human Remains Remain
20 Human Tissues Remain
21 Import Export Psychotropic Remain
22 Import License Remain
23 Manufacturer's License Remain
24 Maternity Home Remain
25 Mineral Water Remain
26 Pathogenic Organism Remain
27 Penyediaan Ais Remain
28 Private Ambulance Remain
29 Private Dental Clinic Remain
30 Private Hospital Remain
31 Private Medical Clinic Remain
32 Private Nursing Remain
33 Psychotropic Substance Remain
34 Sodium Hydroxide C Remain
35 Transfer or Assingment of COR Remain
36 Type A License Remain
37 Type B License Remain
38 Type D License Remain
39 Type E License Remain
40 Wholesaler's License Remain