Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani


YB. Dato' Sri Ahmad Shabery Cheek (Minister)
YBhg. Dato' Mohd Arif bin Ab Rahman (KSU)

Address:
Blok 4G1, Wisma Tani, No. 28 Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62624 Putrajaya,
Wilayah Persekutuan

Phone : 03-8870 1200
Fax : 03-8888 6906
Website: http://www.moa.gov.my/web/guest/home


No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details
1 Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM Federal  
2 Jabatan Perikanan Malaysia DOF Federal  
3 Industri Padi dan Beras BERNAS Federal  
4 Jabatan Pertanian Malaysia DOA Federal  
5 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA Federal  
6 Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Federal  
7 Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAQIS Federal  
8 Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia DVS Federal  
9 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI Federal  
10 Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Federal  
11 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA Federal  
12 Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga TEKUN Federal  
13 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA Federal  


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen pemborongan dan pelelongan Remain
2 Lesen membeli kopi Abolish
3 Lesen Sangkar Submersible Remain