Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia


Y Bhg Datuk Dr Abd Aziz Bin Jamaluddin (Director General)
YH Dato Dr Mohamad Azmie Bin Zakaria (Deputy Director general of Veterinary Health)

Address:
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Malaysia, Wisma Tani, Blok Podium, Lot 4G1, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan ,
62630 Putrajaya,

Phone : 03-8870 2000
Fax : 03-8888 6021
Website: http://www.dvs.gov.my/
Ministry / State: Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
No Malay Name Acronym Level Coordinator Contact Details


No Name Dept / Agency Status Details
1 Lesen Mengendali Rumah Sembelih Ruminan dan Khinzir BPR
2 Akuan Kebenaran Pindah Keluar/Masuk Ternakan Antara Negeri* BPR
3 Lesen Perladangan Unggas dan Aktiviti Berkaitan Unggas BPR
4 Amalan Tahunan Doktor Perubatan Veterinar BPR
5 Sijil Pendaftaran Doktor Perubatan Veterinar BPR
6 Lesen Mengimport Makanan Haiwan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan BPR
7 Sijil Pendaftaran Pembuat Makanan Haiwan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan BPR
8 Sijil Pendaftaran Penjual Makanan Haiwan atau Bahan Tambahan Makanan Haiwan BPR
9 Lesen Mengimport Binatang-binatang BPR
10 Lesen Mengeksport Binatang-Binatang BPR
11 Permit Bagi Mengimport Bangkaian Binatang, Dsb. BPR
12 Lesen Bagi Mengimport Burung Atau Telur BPR
13 Permit Import dan Eksport Haiwan dan Produk Haiwan Remain