CUTTING RED TAPE (MyCURE)

Fasa 1 - Define

1. Objektif :

  • Pengenalan kepada GRP dan Metodologi DMAIC
  • Memahami definisi masalah
  • Penentuan Project Target

2. Output :

  • Mengeluarkan Penyataan Masalah
  • Membuat Proses Pemetaan
  • Penyediaan Pelan Seranta Awam
  • Penyediaan Project Charter
icon
loader